Promotic

arc - metoda obiektu CanvasCtx

Opis:
Wytworzy okrąg lub jego część.
Składnia:
Object arc(Long x, Long y, Long r, Long startAngle, Long endAngle, [Long counterclockwise])
Parametry:
x(Long) Współrzędna x środka kręgu
y(Long) Współrzędna y środka kręgu
r(Long) Średnica kręgu
startAngle(Long) Początek rysowania kręgu w radianach (0 oznacza, że początek jest na pozycji 3 godz.)
endAngle(Long) Koniec rysowania w radianach
counterclockwise[opcjonalne] (Long) Określa, czy rysowanie przebiega w lub przeciw ruchu wskazówek zegara.
false - w kierunku ruchu wskazówek zegara
true - przeciw kierunku ruchu wskazówek zegara
Notatka:
Dla wytworzenia kręgu należy ustawić: startAngle=0 oraz endAngle=2*Pm.PI.

Metoda tworzy ścieżkę (path). Dlatego przed wywołaniem tej metody należałoby wołać metodę beginPath. Dla rzeczywistego rysowania ostatecznie jest wołana metoda stroke lub fill.

Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- CanvasCtx.arcTo (metoda)
Przykład1:
Zmienna ctx reprezentuje obszar do rysowania (CanvasCtx). Ta jest ustawiana w karcie "Draw" na początku skryptu rysującego zdarzenia onDraw w następujący sposób:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

ctx.beginPath();
ctx.arc(100, 45, 50, 0, 2 * Pm.PI);
ctx.stroke();
Przykład2:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

ctx.beginPath();
ctx.arc(100, 45, 50, 0, 1.5 * Pm.PI);
ctx.stroke();
Przykład3:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

ctx.beginPath();
ctx.arc(100, 75, 50, Pm.PI, 2 * Pm.PI);
ctx.stroke();

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.