Promotic

miterLimit - właściwość obiektu CanvasCtx

Opis:
Maksymalna długość stożkowej rogu podczas dotknięcia dwu linii (w pikselach).
Składnia:
Long miterLimit
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- CanvasCtx.lineJoin (właściwość)
Przykład:
Zmienna ctx reprezentuje obszar do rysowania (CanvasCtx). Ta jest ustawiana w karcie "Draw" na początku skryptu rysującego zdarzenia onDraw w następujący sposób:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

ctx.miterLimit = 10;

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.