Update cookies preferences
Promotic

miterLimit - vlastnost objektu CanvasCtx

Popis:
Maximální délka rohu úkosu při dotyku dvou čar (v pixelech).
Syntaxe:
Long miterLimit
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- CanvasCtx.lineJoin (vlastnost)
Příklad:
Proměná ctx reprezentuje kreslící plochu (CanvasCtx). Ta se nastaví v kartě "Draw" na začátku skriptu kreslící události onDraw následovně:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

ctx.miterLimit = 10;

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.