Promotic

strokeRect - metoda objektu CanvasCtx

Popis:
Vykreslí obdélník bez plochy.
Syntaxe:
Object strokeRect(Long x, Long y, Long width, Long height)
Parametry:
x(Long) x-ová souřadnice levého horního rohu obdélníku
y(Long) y-ová souřadnice levého horního rohu obdélníku
width(Long) Šířka obdélníku (v pixelech).
height(Long) Výška obdélníku (v pixelech).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- CanvasCtx.rect (metoda)
Příklad:
Proměná ctx reprezentuje kreslící plochu (CanvasCtx). Ta se nastaví v kartě "Draw" na začátku skriptu kreslící události onDraw takto:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

ctx.beginPath();
ctx.lineWidth = 5;
ctx.strokeRect(50, 50, 150, 80);

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.