Promotic

lineTo - metoda objektu CanvasCtx

Popis:
Přidá nový bod a vytváří linii od tohoto bodu k posledním zadanému bodu.
Syntaxe:
Object lineTo(Long x, Long y)
Parametry:
x(Long) x-ová souřadnice pro kreslení čáry
y(Long) y-ová souřadnice pro kreslení čáry
Poznámka:
Metoda vytváří cestu (path). Proto před voláním této metody by se měla volat metoda beginPath. Pro skutečné kreslení se nakonec volá metoda stroke nebo fill.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- CanvasCtx.moveTo (metoda)
Příklad:
Proměná ctx reprezentuje kreslící plochu (CanvasCtx). Ta se nastaví v kartě "Draw" na začátku skriptu kreslící události onDraw takto:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(10, 20);
ctx.lineTo(40, 20);
ctx.stroke();

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.