Promotic

arcTo - metoda objektu CanvasCtx

Popis:
Vytvoří oblouk mezi dvěma tečnami.
Syntaxe:
Object arcTo(Long x1, Long y1, Long x2, Long y2, Long r)
Parametry:
x1(Long) x-ová souřadnice začátku kreslení oblouku
y1(Long) y-ová souřadnice začátku kreslení oblouku
x2(Long) x-ová souřadnice konce kreslení oblouku
y2(Long) y-ová souřadnice konce kreslení oblouku
r(Long) Poloměr oblouku
Poznámka:
Metoda vytváří cestu (path). Proto před voláním této metody by se měla volat metoda beginPath. Pro skutečné kreslení se nakonec volá metoda stroke nebo fill.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- CanvasCtx.arc (metoda)
Příklad:
Proměná ctx reprezentuje kreslící plochu (CanvasCtx). Ta se nastaví v kartě "Draw" na začátku skriptu kreslící události onDraw takto:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(20, 20);   // Vytvoří počáteční bod
ctx.lineTo(100, 20);   // Vytvoří horizontální (vodorovnou) čáru
ctx.arcTo(150, 20, 150, 70, 50);   // Vytvoří oblouk
ctx.lineTo(150, 120);   // Vytvoří vertikální (svislou) čáru
ctx.stroke();   // Vykreslí vytvořenou cestu

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.