Update cookies preferences
Promotic

bezierCurveTo - metoda objektu CanvasCtx

Popis:
Metoda přidá další bod pro dráhu Bezierovy kubické křivky. Kubická Bézierova křivka vyžaduje tři body. První dva body jsou kontrolní body, které jsou použity v kubickém Bézierově výpočtu a poslední bod je koncový. Výchozím bodem pro křivky je poslední zadaný bod. Pokud bod neexistuje, pak se použije metoda beginPath() a moveTo() pro definování počátečního bodu.
Syntaxe:
Object bezierCurveTo(Long cp1x, Long cp1y, Long cp2x, Long cp2y, Long x, Long y)
Parametry:
cp1x(Long) x-ová souřadnice prvního bodu Bézierovy křivky
cp1y(Long) y-ová souřadnice prvního bodu Bézierovy křivky
cp2x(Long) x-ová souřadnice druhého bodu Bézierovy křivky
cp2y(Long) y-ová souřadnice druhého bodu Bézierovy křivky
x(Long) x-ová souřadnice koncového bodu
y(Long) y-ová souřadnice koncového bodu
Poznámka:
Metoda vytváří cestu (path). Proto před voláním této metody by se měla volat metoda beginPath. Pro skutečné kreslení se nakonec volá metoda stroke nebo fill.
Viz také:
Příklad1:
Proměná ctx reprezentuje kreslící plochu (CanvasCtx). Ta se nastaví v kartě "Draw" na začátku skriptu kreslící události onDraw následovně:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(20, 20);
ctx.bezierCurveTo(20, 100, 200, 100, 200, 20);
ctx.stroke();
Příklad2:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(75, 40);
ctx.bezierCurveTo(75, 37, 70, 25, 50, 25);
ctx.bezierCurveTo(20, 25, 20, 62.5, 20, 62.5);
ctx.bezierCurveTo(20, 80, 40, 102, 75, 120);
ctx.bezierCurveTo(110, 102, 130, 80, 130, 62.5);
ctx.bezierCurveTo(130, 62.5, 130, 25, 100, 25);
ctx.bezierCurveTo(85, 25, 75, 37, 75, 40);
ctx.stroke();

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.