Promotic

quadraticCurveTo - metoda objektu CanvasCtx

Popis:
Metoda přidá další bod pro dráhu Bezierovy kvadratické křivky. Kvadratická Bézierova křivka vyžaduje body dva. Prvním je kontrolní bod, který se používá v kvadratické Bézierově křivce k výpočtu. Druhý bod je koncový. Výchozím bodem pro křivky je poslední zadaný bod. Pokud bod neexistuje, pak se použije metoda beginPath() a moveTo() pro definování počátečního bodu.
Syntaxe:
Object quadraticCurveTo(Long cpx, Long cpy, Long x, Long y)
Parametry:
cpx(Long) x-ová souřadnice bodu Bézierovy křivky
cpy(Long) y-ová souřadnice bodu Bézierovy křivky
x(Long) x-ová souřadnice koncového bodu
y(Long) y-ová souřadnice koncového bodu
Poznámka:
Metoda vytváří cestu (path). Proto před voláním této metody by se měla volat metoda beginPath. Pro skutečné kreslení se nakonec volá metoda stroke nebo fill.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad1:
Proměná ctx reprezentuje kreslící plochu (CanvasCtx). Ta se nastaví v kartě "Draw" na začátku skriptu kreslící události onDraw takto:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(20, 20);
ctx.quadraticCurveTo(20, 100, 200, 20);
ctx.stroke();
Příklad2:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(75, 25);
ctx.quadraticCurveTo(25, 25, 25, 62.5);
ctx.quadraticCurveTo(25, 100, 50, 100);
ctx.quadraticCurveTo(50, 120, 30, 125);
ctx.quadraticCurveTo(60, 120, 65, 100);
ctx.quadraticCurveTo(125, 100, 125, 62.5);
ctx.quadraticCurveTo(125, 25, 75, 25);
ctx.stroke();

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.