Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Obrázek"

Vytvoří objekt PmgCanvas nebo PmgRasterImage.

Skupinu lze vybrat při zakládání nového Pmg objektu.

Seznam předkonfigurací:
- Nakreslení PmgCanvas obrázku
- Obrázky - Uživatelsky definované: Zobrazí a umožňuje výběr uživatelských obrázků

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.