Update cookies preferences
Promotic

Metoda - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro nastavení parametrů jedné metody.
Otevře se z karty "Draw".
Konfigurátory:
NázevNázev metody. Tento název se nesmí shodovat s názvem žádné již existující metody daného objektu. Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Počáteční obsah metodyUrčuje, jaký bude počáteční obsah skriptu metody po jejím vytvoření.
prázdný obsah - Metoda bude vytvořena s prázdným skriptem.
vybrat obrázek PmgCanvas - Metoda bude vytvořena se skriptem, který implementuje vykreslení zvoleného obrázku PmgCanvas.
nakreslit obrázek PmgCanvas - Metoda bude vytvořena se skriptem, který vznikne nakreslením obrázku PmgCanvas pomocí Canvas editoru.
ParametryNázvy parametrů metody oddělené čárkou, například par1,par2,par3.
Pokud není nastaveno, pak metoda bude bez parametrů.
Výběr obrázkuSlouží pro výběr obrázku PmgCanvas v okně "Předkonfigurace Pmg objektů".
Kreslení obrázkuSlouží k otevření okna Canvas editoru.
Vložit volání této metody na konec události 'onDraw'Pokud je zatrženo, pak bude na konec události 'onDraw' automaticky přidán kód, který provede nastavení potřebných parametrů a vyvolání této události.
Umístění obrázkuUrčuje pozici a velikost obrázku relativně k oblasti celého Pmg objektu.
přes celou oblast Pmg objektu - Obrázek bude vykreslen přes celou oblast Pmg objektu. Pokud je zadána nenulová šířka okraje, pak bude tato oblast zmenšena ze všech stran o příslušnou hodnotu.
ve zvolené podoblasti Pmg objektu - Obrázek bude vykreslen v ručně zvolené podoblasti Pmg objektu.
Šířka okrajeŠířka okraje obrázku. Zadává se v pixelech nebo v procentech relativně k velikosti celého Pmg objektu.
xX-ová souřadnice levého horního rohu obrázku. Zadává se v pixelech nebo v procentech relativně k velikosti celého Pmg objektu.
yY-ová souřadnice levého horního rohu obrázku. Zadává se v pixelech nebo v procentech relativně k velikosti celého Pmg objektu.
dxŠířka obrázku. Zadává se v pixelech nebo v procentech relativně k velikosti celého Pmg objektu.
dyVýška obrázku. Zadává se v pixelech nebo v procentech relativně k velikosti celého Pmg objektu.

Historie:
Pm8.03.05: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.