Update cookies preferences
Promotic

Kopírovat do nového objektu PmgPrototype - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro nastavení parametrů kopírování objektu PmgBox do nového lokálního nebo globálního objektu PmgPrototype. Do tohoto prototypu budou zkopírovány všechny podobjekty a vlastnosti zdrojového objektu PmgBox.
Toto konfigurační okno lze otevřít:
- volbou "Kopírovat do nového objektu PmgPrototype ..." v kontextovém menu objektu PmgBox ve stromu Pmg objektů
Konfigurátory:
Objekt PmgBoxCesta ke zdrojovému objektu PmgBox.
Konvertovat PmgBox na objekt PmgInstancePokud je zatrženo, pak bude vybraný objekt PmgBox zkonvertován na objekt PmgInstance a poté odstraněn i se všemi podobjekty. Název a umístění prototypu v instanci budou automaticky nastaveny podle zvoleného názvu a umístění nového objektu PmgPrototype.
Umístění prototypuUmístění nového objektu PmgPrototype.
Lokální - PmgRoot/#Prototypes - Bude vytvořen lokální objekt PmgPrototype.
Globální - PmaRoot/#Global/PmgPrototypes - Bude vytvořen globální objekt PmgPrototype.
Název prototypuNázev nového objektu PmgPrototype.
Cesta k prototypuCesta k novému objektu PmgPrototype.

Historie:
Pm9.00.10: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- Kopírovat do nového objektu PmgPrototype
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.