Update cookies preferences
Promotic

Kopiuj do nowego obiektu PmgPrototype - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia parametrów kopiowania obiektu PmgBox do nowego lokalnego lub globalnego obiektu PmgPrototype. Do tego prototypu zostana skopiowene wszystkie podobiekty oraz właściwości źródłowego obiektu PmgBox.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć:
- wyborem "Kopiuj do nowego obiektu PmgPrototype ..." v menu kontekstowym obiektu PmgBox w drzewie Pmg obiektów
Konfiguratory:
Obiekt PmgBoxŚcieżka do źródłowego obiektu PmgBox.
Skonwertuj PmgBox do obiektu PmgInstanceJeżeli jest zaznaczone, wtedy wybrany obiekt PmgBox zostanie skonwertowany do obiektu PmgInstance a następnie zostanie usunięty wraz ze wszystkimi podobiektami. Nazwa oraz lokalizacja prototypu w instancji zostaną automatycznie ustawione według wybranej nazwy oraz lokalizacji nowego obiektu PmgPrototype.
Lokalizacja prototypuLokalizacja nowego obiektu PmgPrototype.
Lokalny - PmgRoot/#Prototypes - Zostanie wytworzony lokalny obiekt PmgPrototype.
Globalny - PmaRoot/#Global/PmgPrototypes - Zostanie wytworzony globalny obiekt PmgPrototype.
Nazwa prototypuNazwa nowego obiektu PmgPrototype.
Ścieżka do prototypuŚcieżka do nowego obiektu PmgPrototype.

Historia:
Pm9.00.10: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.