Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Instance - záložka objektu PmgInstance

Popis:
Vlastnosti instance.
Konfigurační položky:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Name.

Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Název prototypuNázev prototypu se kterým je daná instance spojena. Pokud prototyp s tímto názvem v obraze ještě není (tzn. pokud žádná jiná instance takový prototyp nemá), pak se prázdný prototyp s tímto názvem založí. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.
Editace prototypuTlačítko, které otevře konfigurační okno pro editaci prototypu. Editací prototypu se mění najednou všechny instance, které jsou spojeny s tímto prototypem.
XPozice levého horního rohu Pmg objektu v obraze relativně k ose X. 0 je levý horní roh obrazu. Pokud editovaným Pmg objektem je objekt vložený do jiného Pmg objektu, pak 0 je levý horní roh nadřazeného Pmg objektu.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti X a IniX.

YPozice levého horního rohu Pmg objektu v obraze relativně k ose Y. 0 je levý horní roh obrazu. Pokud editovaným Pmg objektem je objekt vložený do jiného Pmg objektu, pak 0 je levý horní roh nadřazeného Pmg objektu.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Y a IniY.

Parametry objektuSeznam a konfigurace uživatelem definovaných parametrů objektu.

Je to text ve formátu KeyVal.

Objekt ZAKÁZÁN v runtime móduPokud je zatrženo, pak Pmg objekt v runtime módu není použit. V tom případě nezáleží na nastavení následujících zákazových konfigurátorů.

Tento konfigurátor lze také měnit z kontextových menu:

Objekt ZAKÁZÁN v Promotic obrazePokud je zatrženo, pak Pmg objekt v runtime módu není použit při zobrazení v okně objektu PmaPanel.
Objekt ZAKÁZÁN ve Web obrazePokud je zatrženo, pak Pmg objekt v runtime módu není použit při zobrazení na Webu.
Objekt ZAKÁZÁN při tiskuPokud je zatrženo, pak Pmg objekt v runtime módu není použit při tisku obrazu.

Otevřený obraz lze tisknout uvnitř obrazu metodou PmgRoot.Print, zavřený obraz lze tisknout metodou PmaPanel.Print.

Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého Pmg objektu:

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice