Promotic

Instance - karta objektu PmgInstance

Popis:
Vlastnosti instance.
Konfigurátory:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Umístění prototypuUmožňuje zadat umístění prototypu.
Lokální - Bude použit lokální PmgPrototype. V konfigurátoru "Název prototypu" se pak zadává název lokálního prototypu (umístěného ve větvi /#Prototypes ve stromu Pmg objektů).
Globální - Bude použit globální PmgPrototype. V konfigurátoru "Název prototypu" se pak zadává název globálního prototypu (umístěného ve větvi /#Global/PmgPrototypes ve stromu Pma objektů).
Název prototypuNázev prototypu se kterým je daná instance spojena. Pokud prototyp s tímto názvem v obrazu ještě není (tzn. pokud žádná jiná instance takový prototyp nemá), pak se vytvoří prázdný prototyp s tímto názvem. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Editace prototypuTlačítko, které otevře konfigurační okno pro editaci prototypu. Editací prototypu se mění najednou všechny instance, které jsou spojeny s tímto prototypem.
XPozice levého horního rohu Pmg objektu v obrazu relativně k ose X. 0 je levý horní roh obrazu. Pokud editovaným Pmg objektem je objekt vložený do jiného Pmg objektu, pak 0 je levý horní roh rodičovského Pmg objektu.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti X a IniX.
YPozice levého horního rohu Pmg objektu v obrazu relativně k ose Y. 0 je levý horní roh obrazu. Pokud editovaným Pmg objektem je objekt vložený do jiného Pmg objektu, pak 0 je levý horní roh rodičovského Pmg objektu.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Y a IniY.
Parametry Pmg objektuSeznam a konfigurace uživatelem definovaných parametrů objektu.
Je to text ve formátu KeyVal.
Objekt ZAKÁZÁN v runtime móduPokud je zatrženo, pak Pmg objekt v runtime módu není použit. V tom případě nezáleží na nastavení následujících zákazových konfigurátorů.
Tento konfigurátor lze také měnit z kontextových menu:
Objekt ZAKÁZÁN v lokálním obrazuPokud je zatrženo, pak Pmg objekt v runtime módu není použit při zobrazení v okně objektu PmaPanel.
Objekt ZAKÁZÁN ve Web obrazePokud je zatrženo, pak Pmg objekt v runtime módu není použit při zobrazení na Webu.
Objekt ZAKÁZÁN při tiskuPokud je zatrženo, pak Pmg objekt v runtime módu není použit při tisku obrazu.
Otevřený obraz lze tisknout uvnitř obrazu metodou PmgRoot.Print, zavřený obraz lze tisknout metodou PmaPanel.Print.

Historie:
Pm9.00.09: nový konfigurátor "Umístění prototypu" určuje, zda bude použit lokální nebo globální PmgPrototype.
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.