Update cookies preferences
Promotic

Instance - karta objektu PmgInstance

Popis:
Vlastnosti instance.
Konfigurátory:
Umístění prototypuUmožňuje zadat umístění prototypu.
Lokální - Bude použit lokální PmgPrototype. V konfigurátoru "Název prototypu" se pak zadává název lokálního prototypu (umístěného ve větvi /#Prototypes ve stromu Pmg objektů).
Globální - Bude použit globální PmgPrototype. V konfigurátoru "Název prototypu" se pak zadává název globálního prototypu (umístěného ve větvi /#Global/PmgPrototypes ve stromu Pma objektů).
Název prototypuNázev prototypu se kterým je daná instance spojena. Pokud prototyp s tímto názvem v obrazu ještě není (tzn. pokud žádná jiná instance takový prototyp nemá), pak se vytvoří prázdný prototyp s tímto názvem. Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Editace prototypuTlačítko, které otevře konfigurační okno pro editaci prototypu. Editací prototypu se mění současně všechny instance, které jsou spojeny s tímto prototypem.

Historie:
Pm9.00.23: Do objektu PmgInstance byla přidána karta "Objekt". Z karty "Instance" byly odebrány konfigurátory patřící do karty "Objekt".
Pm9.00.09: Nový konfigurátor "Umístění prototypu" určuje, zda bude použit lokální nebo globální PmgPrototype.
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.