Promotic

ValueHorzAlign - właściwość obiektu PmfButton

Opis:
Sposób poziomego wyrównania tekstu.
Składnia:
String ValueHorzAlign
Wartości:
center (domyślnie) - wyśrodkowanie
left - wlewo
right - wprawo
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Zapisywać do tej właściwości można tylko jeżeli okno formularza PmForm jeszcze nie zostało otwarte.
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

// Ustawienie właściwości podczas wytwarzania obiektu
var oBtn = oForm.CreateItem("button", "Id1", "Tytuł", "ValueHorzAlign:right;");
var sValue = oBtn.ValueHorzAlign;   // Odczyt z właściwości
oBtn.ValueHorzAlign = "right";   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm9.00.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.