Promotic

Value - właściwość obiektu PmfButton

Opis:
Tekst wyświetlany wewnątrz przycisku.
Składnia:
String Value
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

// Ustawienie właściwości podczas wytwarzania obiektu
var oBtn = oForm.CreateItem("button", "Id1", "Tytuł", "Value:Nazwa;");
var sValue = oBtn.Value;   // Odczyt z właściwości
oBtn.Value = "Nazwa";   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm8.03.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.