Update cookies preferences
Promotic

Group - właściwość obiektu ExtComm

Opis:
Właściwość zwraca obiekt PmaCommGroup, do którego jest dane rozszerzenie danych zarejestrowane.
Składnia:
Object Group
Wartości:
Zwraca obiekt typu PmaCommGroup.
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Patrz również:
- ExtTrend.Group (właściwość)
- ExtOpcDa.Group (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oGroup = oExt.Group;

Historia:
Pm9.00.18: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.