Promotic

Dll - karta obiektu PmaDll

Opis:
Karta służy do definicji ścieżki i nazwy biblioteki DLL. Jest konieczne ulokowanie do folderu tej biblioteki pliku deklaracji funkcji biblioteki. Plik ten musie mieć taką samą nazwę jak biblioteka i rozszerzenie *.inc. Składnia odpowiada składni języka Visual Basic. W pliku deklaracji jest konieczne przedstawić wszystkie funkcje stosowane w systemie PROMOTIC, nie jest konieczne przedstawianie wszystkich funkcji tej biblioteki.
Konfiguratory:
Plik DllŚcieżka do pliku biblioteki. Do podania listy plików można zastosować sąsiedni przycisk.
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
© MICROSYS, spol. s r.o.