Promotic

Dll - karta objektu PmaDll

Popis:
Karta slouží k definici cesty a jména knihovny DLL. Do složky této knihovny je nutno umístit soubor deklarací funkcí knihovny. Tento soubor musí mít stejný název jako knihovna a příponu *.inc. Syntaxe odpovídá syntaxi jazyka Visual Basic. V souboru deklarací je nutno uvést funkce využívané v systému PROMOTIC, není nutno uvádět všechny funkce této knihovny.
Konfigurátory:
Soubor DllCesta k souboru knihovny. K nalistování souboru lze použít vedlejšího tlačítka.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
© MICROSYS, spol. s r.o.