Update cookies preferences
Promotic

PaddingRight - vlastnost objektu PmgNumber

Popis:
Odsazení textu vpravo v pixelech.
Syntaxe:
Long PaddingRight
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgNumber.PaddingLeft (vlastnost)
- PmgString.PaddingLeft (vlastnost)
Příklad:
nastavení barvy pomocí RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oNumber = pMe.Items("/Nmb");

var nPadding = oNumber.PaddingRight;   // Čtení z vlastnosti
oNumber.PaddingRight = 10;   // Zápis do vlastnosti

Historie:
Pm9.00.26: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.