Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ColorText - vlastnost objektu PmgNumber

Popis:
Barva textu
Syntaxe:
String ColorText
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva" tohoto objektu. Vlastnost vrací/nastavuje RGB String v podobě "#RRGGBB".
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oNumber = pMe.Items("/Nmb");
var sColorText = oNumber.ColorText;  //čtení

oNumber.ColorText = "#0000ff";  //zápis

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice