Update cookies preferences
Promotic

ColorText - vlastnost objektu PmgNumber

Popis:
Barva textu
Syntaxe:
String ColorText
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva" tohoto objektu.
 
Vlastnost vrací nebo nastavuje RGB String v podobě "#RRGGBB".

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
nastavení barvy pomocí RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oNumber = pMe.Items("/Nmb");

var sColorText = oNumber.ColorText;   // Čtení z vlastnosti
oNumber.ColorText = "#0000ff";   // Zápis do vlastnosti

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.