Promotic

ColorItem - właściwość obiektu PmgWCheck

Opis:
Kolor tła
Składnia:
String ColorItem
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor tła" tego obiektu.
 
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCheck = pMe.Items("/Check");

var sColorItem = oCheck.ColorItem;   // Odczyt z właściwości
oCheck.ColorItem = "#0000ff";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.