Promotic

Rotation - vlastnost objektu PmgRasterImage

Popis:
Otočení a převrácení obrázku.
Syntaxe:
Long Rotation
Hodnoty:
0 = neobracet - Žádné otočení.
1 = Vlevo - Otočit vlevo.
2 = Dolů - Otočit dolů.
3 = Vpravo - Otočit vpravo.
4 = převrátit - Převrátit ve směru osy X.
5 = Vlevo a převrátit - Převrátit ve směru osy X a otočit vlevo.
6 = Dolů a převrátit - Převrátit ve směru osy X a otočit dolů.
7 = Vpravo a převrátit - Převrátit ve směru osy X a otočit vpravo.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Obrátit" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oImg = pMe.Items("/RImg0");

var nRotation = oImg.Rotation;   // Čtení z vlastnosti
oImg.Rotation = 1;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.