Promotic

Rotation - właściwość obiektu PmgRasterImage

Opis:
Rotacja oraz odwrócenie obrazka.
Składnia:
Long Rotation
Wartości:
0 = nie rotuj - Żadnej rotacji.
1 = Wlewo - Rotacja wlewo.
2 = W dół - Rotacja w dół.
3 = W prawo - Rotacja w prawo.
4 = przewrócić - Przewrócić w kierunku osi X.
5 = Wlewo oraz przewrócić - Przewrócić w kierunku osi X oraz rotacja wlewo.
6 = W dół oraz przewrócić - Przewrócić w kierunku osi X oraz rotacja w dół.
7 = W prawo oraz przewrócić - Przewrócić w kierunku osi X oraz rotacja w prawo.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Rotuj" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oImg = pMe.Items("/RImg0");

var nRotation = oImg.Rotation;   // Odczyt z właściwości
oImg.Rotation = 1;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.