Promotic

Image - karta obiektu PmgRasterImage

Opis:
Właściwości obrazka.
Konfiguratory:
PlikŚcieżka do pliku z grafiką (svg, png, jpg, bmp, gif, wmf ...), które będzie wyświetlana przy pomocy tego obiektu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Src.
Jest zalecane zawsze stosować ścieżkę z #pmres: lub #appres:.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Wielkość z plikuTu jest wyświetlana (bez możliwości edycji) informacja o oryginalnych wymiarach obrazka w pliku.
WielkośćOkreśla, w jaki sposób zostanie określona wielkość obiektu PmgRasterImage
Według ustawienia "Pozycja" - Rozmiar obiektu jest określony przez konfiguratory Dx, Dy w karcie "Pozycja".
Według pliku - Rozmiar obiektu jest określony rozmiarem obrazka w pliku
Poprzez cały nadzędny - Rozmiar obiektu jest równy rozmiaru obiektu nadrzędnego (lub całego panela, jeżeli obiekt jest ulokowany bezpośrednio na obszarze roboczym)
Jak tapetaObrazek jest powtórnie wyświetlany aż do wypełnienia całej powierzchni obiektu
Zwiększenie tapetyPrzed powtórnym wykreśleniem obrazek zostanie najpierw n-razy powiększony
Wycięcie aktywneJeżeli jest zaznaczone, wtedy obiekt wyświetla tylko część obrazka określoną pozycją wycięcia.
Opcja ta nie jest dostępna, jeżeli konfigurator "Jak tapeta" jest zaznaczony.
Wycięcie XPozycja X lewego górnego rogu obrazka dla wycięcia (w pikselach).
Wycięcie YPozycja Y lewego górnego rogu obrazka dla wycięcia (w pikselach).
Wycięcie DxSzerokość wycięcia (w pikselach).
Wycięcie DyWysokość wycięcia (w pikselach).
RotujRotacja oraz odwrócenie obrazka.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Rotation.
0 = nie rotuj - Żadnej rotacji.
1 = Wlewo - Rotacja wlewo.
2 = W dół - Rotacja w dół.
3 = W prawo - Rotacja w prawo.
4 = przewrócić - Przewrócić w kierunku osi X.
5 = Wlewo oraz przewrócić - Przewrócić w kierunku osi X oraz rotacja wlewo.
6 = W dół oraz przewrócić - Przewrócić w kierunku osi X oraz rotacja w dół.
7 = W prawo oraz przewrócić - Przewrócić w kierunku osi X oraz rotacja w prawo.
Zachować stosunek stronJeżeli jest zaznaczone, wtedy to zostanie zachowany pierwotny stosunek boków obrazka.
Zezwól kolor tłaZezwolenie/zakaz określenie koloru tła. Kolor tła jest wyświetlany tylko w przejrzystych częściach obrazka.
Opcja ta nie jest dostępna, jeżeli konfigurator "Jak tapeta" jest zaznaczony.
Kolor tłaKolor tła obrazka. Patrz Zezwól kolor tła.
Opcja ta nie jest dostępna, jeżeli konfigurator "Jak tapeta" jest zaznaczony.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorBg.
Zezwól światłoZezwolenie/zakaz naświetlenie obrazka. Światłem koloru (określone w konfiguratorze "Kolor światła") są naświetlone różne części obrazka. Jasne części obrazka są naświetlone najwięcej, ciemne części najmniej.
Opcja ta nie jest dostępna, jeżeli konfigurator "Jak tapeta" jest zaznaczony.
Kolor światłaTym kolorem obrazek zostanie naświetlony. Patrz Zezwól światło.
Opcja ta nie jest dostępna, jeżeli konfigurator "Jak tapeta" jest zaznaczony.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorItem.
Zezwól przeźroczystośćZezwolenie/zakaz przeźroczastość całego obrazka. W zależności od ustawienia konfiguratora "Stopień przeźroczystości") przez obrazek prześwita wszystko, co jest wyświetlone pod nim.
Opcja ta nie jest dostępna, jeżeli konfigurator "Jak tapeta" jest zaznaczony.
Stopień przeźroczystościOkreśla, w jakim stopniu jest widoczne tło pod obiektem. Przy ustawieniu 100 obiekt stanie się w pełni przeźroczystym, przy ustawieniu 0 obiekt nie jest przeźroczystym.
Opcja ta nie jest dostępna, jeżeli konfigurator "Jak tapeta" jest zaznaczony.
Zezwól kolor przejrzystośćZezwolenie/zakaz przejrzystość części danego obrazka, która jest wypełniona kolorem przejrzystości.
Ten konfigurator jest już przestarzały, ponieważ dla uzyskania przeźroczystości jest lepiej jej stworzenie bezpośrrednio w pliku PNG lub SVG.
Ten konfigurator nie działa w Web panelach.
Opcja ta nie jest dostępna, jeżeli konfigurator "Jak tapeta" jest zaznaczony.
W przypadku plików *.svg (obrazki w formacie wektorowym SVG) przejrzystość jest zawsze włączona.
Konfigurator "Kolor przejrzystości (przestarzałe)" w tym przypadku nie jest aktywny, ponieważ przejrzystość obrazka kieruje się przejrzystością w pliku SVG.
Kolor przejrzystości (przestarzałe)Obszar obrazka o danym kolorze stanie się przejrzystym.
Ten konfigurator nie działa w Web panelach.
Opcja ta nie jest dostępna, jeżeli konfigurator "Jak tapeta" jest zaznaczony.

Historia:
Pm9.00.25: Usprawniono konfigurator "Wycięcie aktywne" dla Web paneli.
© MICROSYS, spol. s r.o.