Promotic

Image - karta obiektu PmgRasterImage

Opis:
Właściwości obrazka.
Konfiguratory:
PlikŚcieżka do pliku z grafiką (svg, png, jpg, bmp, gif, wmf ...), które będzie wyświetlana przy pomocy tego obiektu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Src.
Jest zalecane zawsze stosować ścieżkę z #pmres: lub #appres:.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Wielkość z plikuTu jest wyświetlana (bez możliwości edycji) informacja o oryginalnych wymiarach obrazka w pliku.
WielkośćOkreśla, w jaki sposób zostanie określona wielkość obiektu PmgRasterImage
Według ustawienia "Pozycja" - Wielkość obiektu jest określona przez konfiguratory Dx, Dy w karcie "Pozycja".
Według pliku - Wielkość obiektu jest określona wielkością obrazka w pliku
Poprzez cały nadzędny - Wielkość obiektu jest równa wielkości obiektu nadrzędnego (lub całego panela, jeżeli obiekt jest ulokowany bezpośrednio na obszarze roboczym)
Jak tapetaObrazek jest powtórnie wyświetlany aż do wypełnienia całej powierzchni obiektu
Zwiększenie tapetyPrzed powtórnym wykreśleniem obrazek zostanie najpierw n-razy powiększony
Wycięcie aktywneObiekt wyświetla tylko część obrazka określoną pozycją wycięcia. Opcja nie jest dostępna, jeżeli konfigurator "Jak tapeta" jest zaznaczony
Wycięcie X
Wycięcie Y
Wycięcie Dx
Wycięcie Dy
RotujRotacja oraz odwrócenie obrazka.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Rotation.
0 = nie rotuj - Żadnej rotacji.
1 = Wlewo - Rotacja wlewo.
2 = W dół - Rotacja w dół.
3 = W prawo - Rotacja w prawo.
4 = przewrócić - Przewrócić w kierunku osi X.
5 = Wlewo oraz przewrócić - Przewrócić w kierunku osi X oraz rotacja wlewo.
6 = W dół oraz przewrócić - Przewrócić w kierunku osi X oraz rotacja w dół.
7 = W prawo oraz przewrócić - Przewrócić w kierunku osi X oraz rotacja w prawo.
Zachować stosunek stronJeżeli jest zaznaczone, wtedy to zostanie zachowany pierwotny stosunek boków obrazka.
Zazwól kolor tłaZezwolenie/zakaz określenie koloru tła. Kolor tła jest wyświetlany tylko w przejrzystych częściach obrazka. Opcja nie jest dostępna, jeżeli konfigurator "Jak tapeta" jest zaznaczony
Kolor tłaKolor tła obrazka. Patrz Zazwól kolor tła. Opcja nie jest dostępna, jeżeli konfigurator "Jak tapeta" jest zaznaczony
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorBg.
Zazwól światłoZezwolenie/zakaz naświetlenie obrazka. Światłem koloru (określone w konfiguratorze "Kolor światła") są naświetlone różne części obrazka. Jasne części obrazka są naświetlone najwięcej, ciemne części najmniej. Opcja nie jest dostępna, jeżeli konfigurator "Jak tapeta" jest zaznaczony
Kolor światłaTym kolorem obrazek zostanie naświetlony. Patrz Zazwól światło. Opcja nie jest dostępna, jeżeli konfigurator "Jak tapeta" jest zaznaczony
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorItem.
Zazwól przeźroczystośćZezwolenie/zakaz przeźroczastość całego obrazka. W zależności od ustawienia konfiguratora "Stopień przeźroczystości") przez obrazek prześwita wszystko, co jest wyświetlone pod nim. Opcja nie jest dostępna, jeżeli konfigurator "Jak tapeta" jest zaznaczony
Stopień przeźroczystościOkreśla, w jakim stopniu jest widoczne tło pod obiektem. Przy ustawieniu 100 obiekt stanie się w pełni przeźroczystym, przy ustawieniu 0 obiekt nie jest przeźroczystym. Opcja nie jest dostępna, jeżeli konfigurator "Jak tapeta" jest zaznaczony
Zazwól kolor przejrzystośćZezwolenie/zakaz przejrzystość części danego obrazka, która jest wypełniona kolorem przejrzystości.
Ten konfigurator jest już przestarzały, ponieważ dla uzyskania przeźroczystości jest lepiej jej stworzenie bezpośrrednio w pliku PNG lub SVG.
- Ten konfigurator nie działa w Web panelach.
- Opcja nie jest dostępna, jeżeli konfigurator "Jak tapeta" jest zaznaczony
- W przypadku plików *.svg (obrazki w formacie wektorowym SVG) przejrzystość jest zawsze włączona.
Konfigurator "Kolor przejrzystości (przestarzałe)" w tym przypadku nie jest aktywny, ponieważ przejrzystość obrazka kieruje się przejrzystością w pliku SVG.
Kolor przejrzystości (przestarzałe)Obszar obrazka o danym kolorze stanie się przejrzystym.
- Ten konfigurator nie działa w Web panelach.
- Opcja nie jest dostępna, jeżeli konfigurator "Jak tapeta" jest zaznaczony
© MICROSYS, spol. s r. o.