Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Image - karta obiektu PmgRasterImage

Opis:
Właściwości obrazka.
Konfiguratory:
PlikŚcieżka do pliku (svg, png, jpg, bmp, gif, wmf ...) z grafiką, które będzie wyświetlana przy pomocy tego obiektu.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Src.

Jest zalecane zawsze stosować ścieżkę z #pmres: lub #appres:.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

Wielkość z plikuTu jest wyświetlana (bez możliwości edycji) informacja o oryginalnych wymiarach mapy bitowej z pliku.
WielkośćOkreśla, w jaki sposób zostanie określona wielkość obiektu PmgRasterImage
Według ustawienia "Pozycja" - Wielkość obiektu jest określona przez konfiguratory Dx, Dy w karcie "Pozycja".
Według pliku - Wielkość obiektu jest określona wielkością obrazka w pliku
Poprzez cały nadzędny - Wielkość obiektu jest równa wielkości obiektu nadrzędnego (lub całego panelu, jeżeli obiekt jest ulokowany bezpośrednio na obszarze roboczym)
Jak tapetaObrazek jest powtórnie wyświetlany aż do wypełnienia całej powierzchni obiektu
Zwiększenie tapetyPrzed powtórnym wykreśleniem obrazek zostanie wpierw n-razy powiększony
Wycięcie aktywneObiekt wyświetla tylko część grafiki określoną pozycją wycięcia. Opcja nie jest dostępna, jeżeli konfigurator "Jak tapeta" jest zaznaczony
Wycięcie X
Wycięcie Y
Wycięcie Dx
Wycięcie Dy
RotujRotacja oraz odwrócenie grafiki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Rotation.

0 = nie rotuj - Żadnej rotacji.
1 = Wlewo - Rotacja wlewo.
2 = W dół - Rotacja w dół.
3 = W prawo - Rotacja w prawo.
4 = przewrócić - Przewrócić w kierunku osi X.
5 = Wlewo oraz przewrócić - Przewrócić w kierunku osi X oraz rotacja wlewo.
6 = W dół oraz przewrócić - Przewrócić w kierunku osi X oraz rotacja w dół.
7 = W prawo oraz przewrócić - Przewrócić w kierunku osi X oraz rotacja w prawo.
Zachować stosunek stronJeżeli jest zaznaczone, wtedy to zostanie zachowany pierwotny stosunek boków ilustracji.
Włącz kolor tłaZezwolenie/zakaz określenie koloru tła. Kolor tła jest wyświetlany tylko w przejrzystych częściach grafiki. Opcja nie jest dostępna, jeżeli konfigurator "Jak tapeta" jest zaznaczony
Kolor tłaKolor tła grafiki. Patrz Włącz kolor tła. Opcja nie jest dostępna, jeżeli konfigurator "Jak tapeta" jest zaznaczony

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorBg.

Włącz światłoZezwolenie/zakaz naświetlenie grafiki. Światłem koloru (określone w konfiguratorze "Kolor światła") są naświetlone różne części grafiki. Jasne części grafiki są naświetlone najwięcej, ciemne części najmniej. Opcja nie jest dostępna, jeżeli konfigurator "Jak tapeta" jest zaznaczony
Kolor światłaTym kolorem obrazek zostanie naświetlony. Patrz Włącz światło. Opcja nie jest dostępna, jeżeli konfigurator "Jak tapeta" jest zaznaczony

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorItem.

Zezwolić przeźroczystośćZezwolenie/zakaz przeźroczastość całego obrazka. W zależności od ustawienia konfiguratora "Stopień przeźroczystości") przez obrazek prześwita wszystko, co jest wyświetlone pod nim. Opcja nie jest dostępna, jeżeli konfigurator "Jak tapeta" jest zaznaczony
Stopień przeźroczystościOkreśla, w jakim stopniu jest widoczne tło pod obiektem. Przy ustawieniu 100 obiekt stanie się w pełni przeźroczystym, przy ustawieniu 0 obiekt nie jest przeźroczystym. Opcja nie jest dostępna, jeżeli konfigurator "Jak tapeta" jest zaznaczony
Zezwolić kolor przejrzystośćZezwolenie/zakaz przejrzystość części danego obrazka, która jest wypełniona kolorem przejrzystości.

Ten konfigurator jest już przestarzały, ponieważ dla uzyskania przeźroczystości jest lepiej jej stworzenie bezpośrrednio w pliku PNG lub SVG.

- Ten konfigurator nie działa w Web panelach.
- Opcja nie jest dostępna, jeżeli konfigurator "Jak tapeta" jest zaznaczony
- W przypadku plików *.svg (ilustracji w formacie wektorowym SVG) przejrzystość jest zawsze włączona.

Konfigurator "Kolor przejrzystości (przestarzałe)" w tym przypadku nie jest aktywny, ponieważ przejrzystość ilustracji kieruje się przejrzystością w pliku SVG.

Kolor przejrzystości (przestarzałe)Obszar grafiki o danym kolorze stanie się przejrzystym.
- Ten konfigurator nie działa w Web panelach.
- Opcja nie jest dostępna, jeżeli konfigurator "Jak tapeta" jest zaznaczony
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice