Promotic

Image - karta objektu PmgRasterImage

Popis:
Vlastnosti obrázku.
Konfigurátory:
SouborCesta k souboru s obrázkem (svg, png, jpg, bmp, gif, wmf ...), který bude tímto objektem zobrazen.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Src.
Je doporučeno vždy použít cestu s #pmres: nebo #appres:.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Velikost ze souboruZde se zobrazuje (needitovatelná) informace o originálním rozměru obrázku v souboru.
VelikostUrčuje, jakým způsobem bude stanovena velikost objektu PmgRasterImage
Podle nastavení "Pozice" - Velikost objektu je dána konfigurátory Dx, Dy v kartě "Pozice".
Podle souboru - Velikost objektu je určena velikostí obrázku v souboru
Přes celý nadřízený - Velikost objektu je rovna velikosti nadřízeného objektu (nebo celého obrazu, pokud objekt je umístěn na ploše)
Jako tapetaObrázek je opakovaně vykreslován až vyplní celou plochu objektu
Zvětšení tapetyPřed opakovaným vykreslováním se obrázek nejprve zvětší n-krát
Povolit výřezObjekt zobrazuje pouze část obrázku definovanou pozicí výřezu. Tato volba není možná, pokud konfigurátor "Jako tapeta" je zatržen
Výřez X
Výřez Y
Výřez Dx
Výřez Dy
ObrátitOtočení a převrácení obrázku.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Rotation.
0 = neobracet - Žádné otočení.
1 = Vlevo - Otočit vlevo.
2 = Dolů - Otočit dolů.
3 = Vpravo - Otočit vpravo.
4 = převrátit - Převrátit ve směru osy X.
5 = Vlevo a převrátit - Převrátit ve směru osy X a otočit vlevo.
6 = Dolů a převrátit - Převrátit ve směru osy X a otočit dolů.
7 = Vpravo a převrátit - Převrátit ve směru osy X a otočit vpravo.
Zachovat poměr stranPokud je zatrženo, pak bude zachován originální poměr stran obrázku.
Povolit barvu pozadíPovolení/zákaz zadání barvy pozadí. Barva pozadí je viditelná jen v průhledných částech obrázku. Tato volba není možná, pokud konfigurátor "Jako tapeta" je zatržen
Barva pozadíBarva pozadí obrázku. Viz Povolit barvu pozadí. Tato volba není možná, pokud konfigurátor "Jako tapeta" je zatržen
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ColorBg.
Povolit světloPovolení/zákaz nasvětlení obrázku. Barvou světla (zadaná v konfigurátoru "Barva světla") jsou nasvětleny různé části obrázku různě. Světlé části obrázku jsou nabarveny nejvíce, tmavé části nejméně. Tato volba není možná, pokud konfigurátor "Jako tapeta" je zatržen
Barva světlaTouto barvou bude obrázek nabarven. Viz Povolit světlo. Tato volba není možná, pokud konfigurátor "Jako tapeta" je zatržen
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ColorItem.
Povolit průsvitnostPovolení/zákaz průsvitnosti obrázku. V závislosti na nastavení konfigurátoru "Úroveň průsvitnosti") prosvítá přes obrázek vše, co je nakresleno pod ním. Tato volba není možná, pokud konfigurátor "Jako tapeta" je zatržen
Úroveň průsvitnostiUrčuje, jak hodně prosvítá pozadí pod objektem. Při nastavení 100 se objekt úplně zprůhlední, při nastavení 0 je objekt neprůhledný. Tato volba není možná, pokud konfigurátor "Jako tapeta" je zatržen
Povolit barvu průhlednostiPovolení/zákaz zprůhlednění části obrázku, která je vyplněna barvou průhlednosti.
Tento konfigurátor je zastaralý, protože pro dosažení průhlednosti je lepší vytvořit průhlednost přímo v PNG nebo SVG souboru.
- Tento konfigurátor není funkční ve Web obrazech.
- Tato volba není možná, pokud konfigurátor "Jako tapeta" je zatržen
- Pro soubory *.svg (pro obrázky ve vektorovém grafickém formátu SVG) je průhlednost povolena vždy.
Konfigurátor "Barva průhlednosti (zastaralé)" v tom případě není povolen, protože průhlednost obrázku se řídí průhledností v SVG souboru.
Barva průhlednosti (zastaralé)Plocha obrázku vyplněná touto barvou se zprůhlední.
- Tento konfigurátor není funkční ve Web obrazech.
- Tato volba není možná, pokud konfigurátor "Jako tapeta" je zatržen
© MICROSYS, spol. s r. o.