Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ColorItem - vlastnost objektu PmgRasterImage

Popis:
Barva světla.
Syntaxe:
String ColorItem
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva světla" tohoto objektu.
 
Vlastnost vrací/nastaví RGB String v podobě "#RRGGBB".

Tato vlastnost je funkční pouze pokud konfigurátor "Povolit světlo" je zatržen.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oImg = pMe.Items("/RImg0");
var sColorItem = oImg.ColorItem;  //čtení

oImg.ColorItem = "#ff0000";  //zápis

Historie:
Pm8.00.05: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice