Promotic

Src - vlastnost objektu PmgRasterImage

Popis:
Název souboru s cestou k souboru s obrázkem.
Syntaxe:
String Src
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Soubor" tohoto objektu.
 
Je doporučeno vždy použít cestu s #pmres: nebo #appres:.
Zápisem názvu s cestou k souboru obrázku (svg, jpg, png, bmp, wmf ...) bude nový obrázek zobrazen při následujícím překreslení obrazu (viz metoda PmgObject.Refresh).

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oImg = pMe.Items("/RImg0");
var sSrc = oImg.Src;   // Čtení z vlastnosti

oImg.Src = "#pmres:Img/HeatOven02.svg";   // Zápis do vlastnosti

Historie:
Pm8.01.03: Opravená chyba: Při zápisu se někdy neprojevila změna ihned.
© MICROSYS, spol. s r. o.