Update cookies preferences
Promotic

Src - właściwość obiektu PmgRasterImage

Opis:
Nazwa pliku ze ścieżką z grafiką łącznie ze ścieżką.
Składnia:
String Src
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Plik" tego obiektu.
 
Jest zalecane zawsze stosować ścieżkę z #pmres: lub #appres:.
Po zapisaniu ścieżki do pliku obrazka (svg, jpg, png, bmp, wmf ...) zostanie nowy obrazek przerysowany podczas następnego odświeżenia panela (patrz metoda PmgObject.Refresh).

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oImg = pMe.Items("/RImg0");

var sSrc = oImg.Src;   // Odczyt z właściwości
oImg.Src = "#pmres:Img/HeatOven02.svg";   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm8.01.03: Usunięty błąd: Przy zapisie czasami zmiana nie została od razu wykonana.
© MICROSYS, spol. s r.o.