Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Frame - karta objektu PmgFrame

Popis:
Vlastnosti objektu PmgFrame.
Konfigurační položky:
ProhlížečCesta ve stromu Pma objektů k prohlížeči objektu (např. PmaPanel, PmaReport ...), který má být zobrazen v tomto Pmg objektu. Viz Pm.CreateView.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Výchozí hodnota sParamsÚdaje předávané objektu, který bude zobrazován prohlížečem.

Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "název1:hodnota1;název2:hodnota2;".

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

 
Jedná se o statické výchozí nastavení údajů.

Údaje lze také definovat dynamicky až při vlastním otevírání prohlížeče (viz parametr sParams v metodě OpenView). V tom případě dochází ke zkombinování údajů ze statického výchozího nastavení objektu s údaji předanými dynamicky. Pokud je stejný údaj uveden na obou místech, pak přednost dostane dynamický údaj, dodaný při otevření prohlížeče.

OkrajTyp okraje objektu:
Žádný - Žádný okraj
3D - Třírozměrný okraj objektu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice