Promotic

Frame - karta obiektu PmgFrame

Opis:
Właściwości obiektu PmgFrame.
Konfiguratory:
PrzeglądarkaŚcieżka w drzewie Pma obiektów do przeglądarki obiektu (np. PmaPanel, PmaReport ...), który ma być wyświetlony w tym Pmg obiektcie. Patrz Pm.CreateView.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Wartość domyślna sViewParsParametry przeglądarki (różnią się w zależności od pojedyńczych typów przeglądarek)
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "nazwa1:wartość1;nazwa2:wartość2;".
Patrz właściwość PmViewCreator.View.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

Chodzi o statyczne ustawienie domyślne wpisów.
Wpisy można także dynamicznie definiować dopiero podczas samotnego otwierania przeglądarki (patrz parametr sViewPars w metodzie CreateView). W tym przypadku dochodzi do skombinowania wpisów z wyjściowego statycznego ustawienia obiektu z wpisami przekazanymi dynamicznie. Jeżeli ten sam wpis występuje w obu miejscach, wtedy pierwszeństwo otrzyma wpis przekazany dynamicznie, wprowadzony przy otwarciu przeglądarki.
ObwódkaTyp obwódki obiektu:
Żadna - Żadna obwódka
3D - Trójwymiarowa obwódka obiektu
© MICROSYS, spol. s r.o.