Promotic

OpenView - metoda obiektu PmgFrame

Opis:
Metoda otworzy przeglądarkę innego obiektu w obiekcie PmgFrame, nad którym metoda jest wywołana.
Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.CreateView.
Składnia:
Empty OpenView(String sObjectPath, [String sOptions], [String sParams], [PmMap oExtra])
Parametry:
sObjectPath(String) Ścieżka (względna lub bezwzględna) do obiektu lub komponentu, którego przeglądarka ma zostać otwarta.
Szczegółowy opis patrz sObjectPath.
sOptions[opcjonalne] (String) Parametry przekazywane własnej przeglądarce. Określają gdzie i w jaki sposób przeglądarka ma zostać wyświetlona.
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "target:_blank;modal:1;".
Szczegółowy opis patrz sOptions.
Parametr ten na razie nie jest wykorzystywany. Jest konieczne wprowadzić pusty łańcuch ("") lub wcale go nie wypełniać.
sParams[opcjonalne] (String) Dane przekazywane obiektowi, który zostanie wyświetlony przez przeglądarkę.
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "nazwa1:wartość1;nazwa2:wartość2;".
Szczegółowy opis patrz sParams.
oExtra[opcjonalne] (PmMap) Dodatkowe zachowania wyświetlonej przeglądarki. Dane są tutaj określane wytwarzaniem właściwości w obiekcie PmMap (w odróżnieniu od poprzednich parametrów sOptions oraz sParams gdzie dane należy określić tekstowo) - w taki sposób można przekazywać ogólniejsze wartości aniżeli tylko tekstowe.
Szczegółowy opis patrz oExtra.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
Otworzy panel "../Panel2" w obiekcie PmgFrame z wartością parametru nmb.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oFrame = pMe.Items("/Frame");
oFrame.OpenView("../Panel2", "", "pars:{nmb:2;}");

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.