Update cookies preferences
Promotic

Src - właściwość obiektu PmgFrame

Opis:
Ścieżka w drzewie Pma obiektów do przeglądarki obiektu Promotic, która mo zostać wyświetlona w tym Pmg obiektcie.
Składnia:
String Src
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Przeglądarka" tego obiektu.
 
Ścieżka może być określona w bezwzględnej lub względnej formie.
W celu zmiany przeglądarki w tym obiekcie dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.CreateView.

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oFrame = pMe.Items("/Frame");

var sPath = oFrame.Src;   // Odczyt z właściwości
oFrame.Src = "/Panel0";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.