Update cookies preferences
Promotic

Src - vlastnost objektu PmgFrame

Popis:
Cesta ve stromu Pma objektů k prohlížeči Promotic objektu, která má být zobrazená v tomto Pmg objektu.
Syntaxe:
String Src
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Prohlížeč" tohoto objektu.
 
Cesta může být zadána v absolutní i relativní podobě.
Pro změnu prohlížeče v tomto objektu je lepší použít metodu Pm.CreateView.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oFrame = pMe.Items("/Frame");

var sPath = oFrame.Src;   // Čtení z vlastnosti
oFrame.Src = "/Panel0";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.