Promotic

Stop - metoda objektu PmgVideo

Popis:
Zastaví přehrávanou sekvenci animace.
Syntaxe:
Empty Stop()
Poznámka:
Viz Příklad1 metody Play.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAnimate = pMe.Items("/WAnimate");
oAnimate.Stop();
© MICROSYS, spol. s r.o.