Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Stop - metoda objektu PmgVideo

Popis:
Zastaví přehrávanou sekvenci animace.
Syntaxe:
Empty Stop()
Poznámka:

Viz Příklad1 metody Play.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAnimate = pMe.Items("/WAnimate");
oAnimate.Stop();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice