Promotic

Sound - metoda objektu PmgVideo

Popis:
Povolení/zákaz přehrávání zvuku.
Syntaxe:
Empty Sound(String sParams)
Parametry:
sParams(String) Dodatečné parametry způsobu přehrání zvuku. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "enabled:yes;".
"enabled:xxx;" (nepovinné) - Povolení/zákaz přehrávání zvuku.
yes (přednastaveno) - Povoluje přehrávání zvuku. Zvuk je přehráván pouze pokud konfigurátor "Typ přehrávání" je nastaven na "Multimediální".
no - Zakazuje přehrávání zvuku.
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgVideo.Seek (metoda)
- PmgVideo.Stop (metoda)
- PmgVideo.Play (metoda)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAnimate = pMe.Items("/WAnimate");
oAnimate.Sound("enabled:yes");
© MICROSYS, spol. s r.o.