Promotic

PmgVideo - Podrobný popis objektu

Viz: objekt PmgVideo.

Tento objekt je Okenní Pmg objekt.
Pro jednoduché animace je lepší použít objekt PmgAnimImage, který slouží pro zobrazení animovaného GIF souboru. Tento objekt nevyžaduje instalaci video dekodéru, je obecnější a bez problému funguje jak v lokálních obrazech tak i ve Web obrazech.

Objekt může běžet ve dvou módech:
- Typ přehrávání=Multimediální: Pro přehrávání všech video souborů. Omezení:
- Není podporována transparentnost.
- Není podporována událost PmgObject.onMousePress.
- Typ přehrávání=Jednoduché: Pro přehrávání jednoduchých *.avi souborů. V tomto módu je podporována průhlednost (transparentnost) barvy pozadí *.avi souboru, pokud je takto soubor vytvořen. Takovému AVI souboru lze v objektu nastavit konfigurátor "Barva pozadí". Omezení:
- Nejsou zobrazovány *.avi soubory s více než jednou videostopou.
- Celkem může mít *.avi soubor nejvíce dvě stopy.
- Pokud soubor obsahuje i zvukovou stopu, pak není přehrána.
- Soubor musí být buď nekomprimovaný nebo komprimovaný RLE8 kompresí.
- Objekt je zobrazen pouze ve velikosti, v jaké byl zkonstruován.

Pokud tento objekt neumí přehrát *.avi soubor, pak se objeví v atributech v okně konfigurace tohoto objektu nápis NEZOBRAZITELNÉ.


Tento objekt standardně nelze použít pro přehrávání streamovaného videa například z průmyslové kamery. Pro tento typ přehrávání viz Jak používat kamery v systému PROMOTIC.

Pmg objekt neobsahuje samotná data ze souboru, je pouze odkazem na tento soubor. Projektant musí zajistit, aby příslušný soubor byl aplikaci stále přístupný - správně zadaným názvem souboru a nastavením cesty k souboru. Je doporučeno aby byly používány pouze soubory na cestách #pmres: nebo #appres:.
Navigace:
 
 
- PmgVideo - Podrobný popis objektu
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.