Promotic

Sound - metoda obiektu PmgVideo

Opis:
Zezwolenie/zakaz odtwarzanie dźwięku.
Składnia:
Empty Sound(String sParams)
Parametry:
sParams(String) Dodatkowe parametry ustawiających sposób odtworzenia dźwięku. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "enabled:yes;".
"enabled:xxx;" (opcjonalne) - Zezwolenie/zakaz odtwarzanie dźwięku.
yes (domyślnie) - Włącza odtwarzanie dźwięku. Dźwięk jest odtworzony tylko jeżeli konfigurator "Typ odtwarzania" jest ustawiony na "Multimedialne".
no - Wyłącza odtwarzanie dźwięku.
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Patrz również:
- PmgVideo.Seek (metoda)
- PmgVideo.Stop (metoda)
- PmgVideo.Play (metoda)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAnimate = pMe.Items("/WAnimate");
oAnimate.Sound("enabled:yes");
© MICROSYS, spol. s r.o.