Promotic

Zmienna - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia właściwości zmiennej Pmg obiektu.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w karcie "PmgObject > Zmienne".
Konfiguratory:
Ilość nowych zmiennychIlość zmiennych, które zostaną dodane do listy. Ten konfigurator jest widoczny tylko w trybie dodawania większej ilości nowych zmiennych.
Indeksować nazwy zmiennych odIndeks, z jakim zostanie wytworzona pierwsza zmienna. Każda następna dodawana zmienna będzie mieć indeks o jeden wyższy niż poprzednia zmienna. Ten konfigurator jest widoczny tylko w trybie dodawania większej ilości nowych zmiennych.
NazwaNazwa zmiennej. Maksymalna długość nazwy to 40 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Typ danychTyp danych zmiennej.
String - Łańcuch tekstowy. Dla tego typ danych można w wartości określić Makro wyrażenie ($.text, $.par, ...).
Long - Liczba całkowita.
Double - Liczba rzeczywista.
Boolean - Wartość logiczna.
Color - Łańcuch tekstowy typu RGB String.
Font - Identyfikator tekstowy czcionki, np. "PmMiddle".
Variant - Ten typ danych oznacza, że zmienna podtrzyma ostatnio zapisaną wartość wraz z typem danych.
WartośćWartość zmiennej lub powiązanie danych do innej wartości.
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.21: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.