Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Okno pro zadávání časového rozsahu"

Okno obsahuje vstupní pole pro časový rozsah (čas od - do).
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisku klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmaPanel) / Okno pro zadávání datumu a času".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel nebo PmaWorkspace.

 
- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
K otevření obrazu lze použít metodu OpenView se vstupním parametrem oExtra. Viz Jak pracovat s modálními okny.

Tlačítka šipek (typu PmgButton) v události onButtonUp umožňují změny v zadavateli času (PmgWEdit).

V události onPanelStartEnd jsou načteny vstupní hodnoty argumentu do jednotlivých PmgWEdit objektů. V události onPanelStopEnd jsou hodnoty z PmgWEdit sloučeny do proměnné. Proměnná je vrácena zpět objektu, který metodu OpenView zavolal.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "SetTimeFromTo"

OprávněníV této kartě se definují oprávnění objektu. Viz karta "Oprávnění" objektu PmaObject.
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".

Příklad:
Otevření předkonfigurovaného okna v obraze v události onButtonUp objektu PmgButton.
Vstupní hodnoty pole (čas t1, t2) budou zobrazeny v Pmg objektech okna. Do proměnné aVal bude vráceno pole editovaných hodnot.
 
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function OnClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
var aVal = ev.ReturnValue;
if (Pm.IsValid(aVal))
{
Pm.Debug("time1=" + aVal.GetItem(0).Format("%H:%M:%S"));
Pm.Debug("time2=" + aVal.GetItem(1).Format("%H:%M:%S"));
}
}
}

var t1 = Pm.CreatePmDateObject();
var t2 = Pm.CreatePmDateObject();
t2.SetHour(t1.GetHour() + 1, t1.GetMinute(), t1.GetSecond());
var aTime = Pm.CreatePmArray().Array1(t1, t2);

var oCreator = Pm.CreateView(pMe.PmPanel, "/SetTimeFromTo", "", "target:_blank;dependent:1; size:panel;modal:1;");
oCreator.View.Arguments = aTime;
oCreator.View.onClose = OnClose;
oCreator.Open();
 
Tato předkonfigurace je aplikována v PreCfg - Příklady předkonfigurací.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice