Promotic

Předkonfigurace "Okno pro zadání časového rozsahu"

Okno obsahuje vstupní pole pro časový rozsah (čas od - do).

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Obrazy (PmaPanel) / Okno pro zadání datumu a času".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel nebo PmaWorkspace.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.


Tlačítka šipek (typu PmgButton) v události onButtonUp umožňují změny v zadavateli času (v objektu PmgWEdit).
V události onPanelStartEnd jsou načteny vstupní hodnoty argumentu do jednotlivých PmgWEdit objektů. V události onPanelStopEnd jsou hodnoty z PmgWEdit sloučeny do proměnné. Proměnná je vrácena zpět objektu, který metodu CreateView zavolal.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "SetTimeFromTo"
OprávněníV této kartě se definují oprávnění objektu. Viz karta "Oprávnění" objektu PmaObject.
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
Příklad:
Otevření předkonfigurovaného okna v obrazu v události onButtonUp objektu PmgButton.
Vstupní hodnoty pole (čas t1, t2) budou zobrazeny v Pmg objektech okna. Do proměnné aVal bude vráceno pole editovaných hodnot.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function OnClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
var aVal = ev.ReturnValue;
if (Pm.IsValid(aVal))
{
Pm.Debug("time1=" + aVal.GetItem(0).Format("%H:%M:%S"));
Pm.Debug("time2=" + aVal.GetItem(1).Format("%H:%M:%S"));
}
}
}

var t1 = Pm.CreatePmDateObject();
var t2 = Pm.CreatePmDateObject();
t2.SetHour(t1.GetHour() + 1, t1.GetMinute(), t1.GetSecond());
var aTime = Pm.Array1(t1, t2);

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/SetTimeFromTo", "", "target:_blank;dependent:1;size:panel;modal:1;");
oCreator.View.Arguments = aTime;
oCreator.View.onClose = OnClose;
oCreator.Open();


Tato předkonfigurace je aplikována v PreCfg - Příklady předkonfigurací.
© MICROSYS, spol. s r.o.