Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Výběr barvy s možností editace"

Okno pro výběr nebo editaci barvy

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmaPanel) / Okno pro zadávání barvy".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel nebo PmaWorkspace.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) se vytvoří tak, že je funkční i jako Web obraz.


Vstupní hodnota je načtena do objektu PmgWEdit a graficky je znázorněna v objektu PmgRectangle. Pomocí tlačítek v obrazu lze tuto hodnotu upravit.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "SelectColor"
OprávněníV této kartě se definují oprávnění objektu. Viz karta "Oprávnění" objektu PmaObject.
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
Příklad:
Vstupní hodnota sVal bude zobrazena v objektech PmgWEdit a PmgRectangle. Do proměnné sColor bude vrácena RGB string výstupní hodnota okna.
Otevření předkonfigurovaného okna v obrazu v události onButtonUp objektu PmgButton.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function onClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
Pm.Debug("sColor=" + ev.ReturnValue);
}

var oCreator = Pm.CreateView(pMe.PmPanel, "/SelectColor", "", "target:_blank;dependent:1; size:panel;modal:1;");
oCreator.View.Arguments = "#ff0000";
oCreator.View.onClose = onClose;
oCreator.Open();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice