Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Výběr barvy s možností editace"

Okno pro výběr nebo editaci barvy
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisku klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmaPanel) / Okno pro zadávání barvy".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel nebo PmaWorkspace.

 
- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
K otevření obrazu lze použít metodu OpenView se vstupním parametrem oExtra. Viz Jak pracovat s modálními okny. Ta je načtena jako vstupní hodnota do objektu PmgWEdit a graficky je znázorněna v objektu PmgRectangle. Pomocí tlačítek v obraze lze tuto hodnotu upravit.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "SelectColor"

OprávněníV této kartě se definují oprávnění objektu. Viz karta "Oprávnění" objektu PmaObject.
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".

Příklad:
Vstupní hodnota sVal bude zobrazena v objektech PmgWEdit a PmgRectangle. Do proměnné sColor bude vrácena RGB string výstupní hodnota okna.
 
Otevření předkonfigurovaného okna v obraze v události onButtonUp objektu PmgButton.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function onClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
Pm.Debug("sColor=" + ev.ReturnValue);
}

var oCreator = Pm.CreateView(pMe.PmPanel, "/SelectColor", "", "target:_blank;dependent:1; size:panel;modal:1;");
oCreator.View.Arguments = "#ff0000";
oCreator.View.onClose = onClose;
oCreator.Open();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice