Promotic

SetVar - metoda obiektu PmExpr

Opis:
Do obiektu doda jedną zmienną.
Składnia:
Empty SetVar(Variant Name, Variant Value)
Parametry:
Name(Variant) Nazwa dodawanej zmiennej (rozróżnia duże/małe litery)
Value(Variant) Wartość dodawanej zmiennej
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.

Metoda ta doda do obiektu PmExpr jedną zmienną w formie "nazwa oraz wartość". Metodę można nad jednym obiektem wywołać wielokrotnie - w taki sposób można dodać do obiektu większą ilość zmiennych.
Nazwy w taki sposób dodanych zmiennych można później stosować w wyrażeniu, które zostanie dodane do obiektu przy pomocy metody SetExpr. Metoda Eval obliczy wyrażenie i zamiast nazwy zmiennej w wyrażeniu uzupełni wartość tej zmiennej.
Patrz również:
- PmExpr.SetExpr (metoda)
- PmExpr.Eval (metoda)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var val;
var oExpr = Pm.CreatePmExpr();
oExpr.SetExpr("a+b");
oExpr.SetVar("a", 3);
oExpr.SetVar("b", 2.5);
val = oExpr.Eval();

Historia:
Pm8.03.20: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.