Update cookies preferences
Promotic

SetVar - metoda objektu PmExpr

Popis:
Do objektu přidá jednu proměnnou.
Syntaxe:
Empty SetVar(Variant Name, Variant Value)
Parametry:
Name(Variant) Název přidávané proměnné (rozlišuje velká/malá písmena)
Value(Variant) Hodnota přidávané proměnné
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Tato metoda přidá do objektu PmExpr jednu proměnnou v podobě "název a hodnota". Metodu lze nad jedním objektem volat vícekrát - tak lze do objektu přidat více proměnných.
Názvy takto přidaných proměnných lze pak používat ve výrazu, který je do objektu vložen metodou SetExpr. Metoda Eval pak vyhodnotí výraz a místo názvu proměnné ve výrazu doplní hodnotu této proměnné.
Viz také:
- PmExpr.SetExpr (metoda)
- PmExpr.Eval (metoda)
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var val;
var oExpr = Pm.CreatePmExpr();
oExpr.SetExpr("a+b");
oExpr.SetVar("a", 3);
oExpr.SetVar("b", 2.5);
val = oExpr.Eval();

Historie:
Pm8.03.20: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.