Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetVar - metoda objektu PmExpr

Popis:
Do objektu přidá jednu proměnnou.
Syntaxe:
Empty SetVar(Variant Name, Variant Value)
Volání:
PmExpr.SetVar(Name, Value)
Parametry:
Name(Variant) Název přidávané proměnné (rozlišuje velká/malá písmena)
Value(Variant) Hodnota přidávané proměnné
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Tato metoda přidá do objektu PmExpr jednu proměnnou v podobě "název a hodnota". Metodu lze nad jedním objektem volat vícekrát - tak lze do objektu přidat více proměnných.

Názvy takto přidaných proměnných lze pak používat ve výrazu, který je do objektu vložen metodou SetExpr. Metoda Eval pak vyhodnotí výraz a místo názvu proměnné ve výrazu doplní hodnotu této proměnné.

Viz také:
- PmExpr.SetExpr (metoda)
- PmExpr.Eval (metoda)

Historie:
Pm8.03.20: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice