Update cookies preferences
Promotic

SetExpr - metoda objektu PmExpr

Popis:
Nastaví výraz v podobě textového řetězce.
Syntaxe:
Boolean SetExpr(String sExpr)
Parametry:
sExpr(String) Textový výraz v syntaxi JavaScript. Například:
"a+b"
"bbb + 10 * oDat.Item('Teplota').Value"
atd.
Vrácená hodnota:
Metoda zkontroluje správnost syntaxe zadaného výrazu. Nekontroluje, zda jsou definované všechny použité proměnné ve výrazu (proto lze metodu SetVar volat až po volání této metody).
true - při úspěchu
false - při chybě
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Tato metoda do objektu PmExpr pouze nastaví výraz tak, aby byl později rychle vyhodnotitelný. Samotné vyhodnocení lze pak provést metodou Eval.
Viz také:
- PmExpr.SetVar (metoda)
- PmExpr.Eval (metoda)
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var val;
var oExpr = Pm.CreatePmExpr();
oExpr.SetExpr("a+b");
oExpr.SetVar("a", 3);
oExpr.SetVar("b", 2.5);
val = oExpr.Eval();

Historie:
Pm8.03.20: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.