Update cookies preferences
Promotic

GroupId - vlastnost objektu PmaAlarmGroup

Popis:
Identifikátor skupiny alarmů.
Syntaxe:
String GroupId
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Identifikátor skupiny alarmů" tohoto objektu.
Viz také:
Příklad1:
Vlastnost lze použít k parametrizaci hodnot jednotlivých konfigurátorů (např. v objektu PmaPrototype) pomocí makro výrazu $.expr.
$.expr("'file_'+pMe.GroupId")
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var sId = oAl.GroupId;
© MICROSYS, spol. s r.o.