Promotic

Inactivate - metoda objektu PmaAlarmGroup

Popis:
Deaktivace alarm položky (deaktivace objektu PmAlarmItem).
Syntaxe:
Empty Inactivate(String sId, [Date tTimeOff])
Parametry:
sId(String) Jednoznačný textový identifikátor alarm položky. Viz konfigurátor "Identifikátor".
tTimeOff[nepovinné] (Date) Čas deaktivace alarmu.
Pokud není nastaveno, pak se použije aktuální čas počítače.
Poznámka:
Volání metody Inactivate nad neaktivním alarmem nemá žádný účinek. Aktivní alarm se deaktivuje. Chování alarmu při deaktivaci se určuje v konfigurátoru "Typ deaktivace".
Pokud existuje několik instancí alarm položky se stejným identifikátorem (způsobeno stavy alarm položek neaktivní nekvitovaný (modrý)), pak se deaktivuje poslední nejméně stará alarm položka.
Při pokusu deaktivovat neexistující alarm položku (špatný parametr sId) vznikne chyba v INFO systému pouze pokud v příslušném objektu PmaAlarmGroup není žádná alarm položka se zatrženým konfigurátorem "Vzor pro dynamicky vytvářené položky" (to znamená, že všechny alarm položky objektu PmaAlarmGroup jsou staticky nakonfigurovány).
Metoda je synchronní, to znamená, že subsystém alarmů ji ihned vykoná. Nicméně vlastní zápis na disk do historie alarmů je asynchronní, to znamená, že tato metoda předá subsystému alarmů požadavek na zápis do historie, ten je zařazen do fronty požadavků a subsystém alarmů ho později vykoná.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
oAl.Inactivate("T1_HI");
© MICROSYS, spol. s r.o.