Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Inactivate - metoda objektu PmaAlarmGroup

Popis:
Deaktivace alarm položky (deaktivace objektu PmAlarmItem).
Syntaxe:
Empty Inactivate(String sId, [Date tTimeOff])
Parametry:
sId(String) Jednoznačný textový identifikátor alarm položky. Viz konfigurátor "Identifikátor".
tTimeOff[nepovinné] (Date) Čas deaktivace alarmu. Pokud není nastaveno, pak se použije aktuální čas počítače.
Poznámka:
Volání metody Inactivate nad neaktivním alarmem nemá žádný účinek. Aktivní alarm se deaktivuje. Chování alarmu při deaktivaci určuje konfigurátor "Typ deaktivace".

Pokud existuje několik instancí alarm položky se stejným identifikátorem (způsobeno stavy alarm položek neaktivní nekvitovaný (modrý)), pak se deaktivuje poslední nejméně stará alarm položka.

Při pokusu deaktivovat neexistující alarm položku (špatný parametr sId) vznikne chyba v INFO systému pouze pokud v příslušném objektu PmaAlarmGroup není žádná alarm položka s nastaveným konfigurátorem Vzor pro dynamicky vytvářené položky (tzn. že všechny alarm položky objektu PmaAlarmGroup jsou staticky nakonfigurovány).

Metoda je synchronní, tzn. že alarmní subsystém ji ihned vykoná. Nicméně vlastní zápis na disk do historie alarmů/eventů je asynchronní, to znamená, že tato metoda předá alarmnímu subsystému požadavek na zápis do historie, ten je zařazen do fronty požadavků a alarmní subsystém jej později vykoná.

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
oAl.Inactivate("T1_HI");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice