Promotic

GroupTitle - vlastnost objektu PmaAlarmGroup

Popis:
Zobrazovaný název skupiny alarmů.
Syntaxe:
String GroupTitle
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Zobrazovaný název skupiny" tohoto objektu.
Viz také:
- PmaAlarmGroup.GroupId (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var sTitle = oAl.GroupTitle;
© MICROSYS, spol. s r.o.