Promotic

GroupTitle - właściwość obiektu PmaAlarmGroup

Opis:
Wyświetlana nazwa grupy alarmów.
Składnia:
String GroupTitle
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wyświetlana nazwa grupy" tego obiektu.
Patrz również:
- PmaAlarmGroup.GroupId (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var sTitle = oAl.GroupTitle;
© MICROSYS, spol. s r.o.