Update cookies preferences
Promotic

onStateChange - zdarzenie obiektu PmaAlarmGroup

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane przy zmianie stanu alarm pozycji.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaAlarmGroup obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Item - (Object) [do odczytu] Odniesienie do alarm pozycji (do obiektu PmAlarmItem), która się zmieniła.
pEvent.Action - (Long) [do odczytu] Indykacja rodzaju zmiany
0 - alarm został aktywowany (patrz metoda PmAlarmItem.Activate)
1 - alarm został deaktywowany (patrz metoda PmAlarmItem.Inactivate)
2 - alarm został kwitowany (patrz metoda PmAlarmItem.Acknowledge)
3 - alarm został automatycznie zmieniony przez system na NOWY niezinicjalizowany nieaktywny potwierdzony [zielony] alarm. Patrz konfigurator "Zmień nieaktywne potwierdzone (zielone) ZAKOŃCZONE na NOWE niezinicjalizowane za [s] (-1=nigdy)".
pEvent.Context - (Object) [do odczytu] Odniesienie do obiektu zawierającego dodatkowe informacje o użytkowniku, który wykonał akcję z następnym wywołaniem tego zdarzenia. Powstanie i zanik alarmu jest zawsze wywołany przez użytkownika lokalnego. Potwierdzenie alarmu może być wywołane zarówno przez użytkownika lokalnego z aplikacji lokalnej lub przez klienta sieciowego z klienta odległego (np. Web). Informację o użytkowniku można zastosować na przykład albo do zezwolenia/zakazania wykonania akcji (jeżeli jest to możliwe) lub do wprowadzania informacji o użytkowniku do alarmów.
pEvent.Context.User - Odniesienie do obiektu PmUser, w którym znajdują się szczegółowe informacje o użytkownikowi (lokalnym lub sieciowym), który wywołał akcję z następnym wywołaniem tego zdarzenia.
Uwaga! Żeby w podobiekcie User znalazła się wiarygodna wartość jest konieczne, żeby w odpowiednim uprawnieniu WebRead nie było pseudo grup $ANY oraz $ANY_NET (tzn. żeby przy otworzeniu strony Webowej użytkownik musiał być zalogowany).
pEvent.Context.Language - Zwraca informację owymaganym języku narodowym. Język jest określony przez identyfikator tekstowy, np. "pl", "en", "cs" itd. - patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC. Patrz konfigurator "PmaRoot > Aplikacja > Główny język runtime".
Patrz również:
Przykład:
Wypiszemy każdą zmianę każdej pozycji do pozycji Debug INFO systemu:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sAction;
switch (pEvent.Action)
{
case 0:
sAction = "ACTIVATE";
break;
case 1:
sAction = "INACTIVATE";
break;
case 2:
sAction = "ACKNOWLEDGE";
break;
default:
sAction = "??";
break;
}

Pm.Debug("Zdarzenie onStateChange:");
Pm.Debug("Action=" + sAction);
Pm.Debug("Opis=" + pEvent.Item.Description);
© MICROSYS, spol. s r.o.