Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Parametry pro typ: PostgreSQL databáze - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro nastavení parametrů ukládání dat do databáze PostgreSQL.
Tento typ uložení je vhodný především pro lokální alarm skupinu (server), kdy alarmní skupina představuje v aplikaci místo, kde alarm položky skutečně vznikají a jsou uchovávany do databáze pro potřeby prohlížení. Okno slouží pro nastavení parametrů pro připojení k databázi a také pro nastavení parametrů databázové tabulky (např. z hlediska omezení maximální velikosti). Vždy, když je počet vět v databázové tabulce přesáhne maximální dovolený počet vět, potom dojde automaticky k odmazání nejstarších vět.
V případě vzdálené alarmní skupiny (viz konfigurátor "Vzdálená skupina (klient)") se nastavuje způsob získávaní dat pro prohlížeč historie sdílením souborů. Aktuální stav alarmů se takto nepřenáší. Stavy alarmů je nutno nějak přenést mezi skupinami a stavy nastavit skriptem. Jednodušší je v tom případě použít sdílení dat alarmní skupiny pomocí konfigurátoru "Vzdálené napojení přes Web", kde je automaticky funkční jak prohlížeč stavu (včetně kvitace), tak i prohlížeč historie.
Konfigurátory:
Datový zdroj (ConnectionString)Řetězec ADO ConnectionString (http://www.connectionstrings.com) obsahuje všechny nutné parametry, aby se objekt ADO Connection mohl připojit k databázi pomocí vybraného poskytovatele připojení ADO Provider.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace). Konfigurátor nesmí obsahovat prázdný řetězec.Například "Provider=MSDASQL;Driver={PostgreSQL UNICODE};Server=localhost;Port=5432;Database=pm_data;Uid=pm_writer;Pwd=pmwriter;"
Dodatečné parametryDodatečné parametry pro ukládání. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "par1:value1;".
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
TabulkaNázev databázové tabulky, do níž budou ukládána data.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Maximální počet vět (-1 = neomezeno)Maximální velikost tabulky zadána počtem záznamů. Při překročení této hranice jsou nejstarší záznamy smazány.
Hodnota -1 znamená, že maximální velikost tabulky není omezena počtem záznamů.

Historie:
Pm9.00.03: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice