Update cookies preferences
Promotic

Parametry pro typ: Oracle databáze - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro nastavení parametrů ukládání dat do databáze Oracle.
Tento typ uložení je vhodný především pro lokální alarm skupinu (server), kdy skupina alarmů představuje v aplikaci místo, kde alarm položky skutečně vznikají a jsou uchovávany do databáze pro potřeby prohlížení. Okno slouží pro nastavení parametrů pro připojení k databázi a také pro nastavení parametrů databázové tabulky (např. z hlediska omezení maximální velikosti). Vždy, když je počet záznamů v databázové tabulce přesáhne maximální dovolený počet záznamů, potom dojde automaticky k odmazání nejstarších záznamů.
V případě vzdálené skupiny alarmů (viz konfigurátor "Vzdálená skupina (klient)") se nastavuje způsob získávaní dat pro prohlížeč historie alarmů sdílením souborů. Aktuální stavy alarmů se takto nepřenáší. Stavy alarmů je nutno nějak přenést mezi skupinami a stavy nastavit skriptem. Jednodušší je v tom případě použít sdílení dat skupiny alarmů pomocí konfigurátoru "Vzdálené připojení přes Web", kde je automaticky funkční jak prohlížeč stavů alarmů (včetně kvitace), tak i prohlížeč historie alarmů.
Konfigurátory:
Datový zdroj (ConnectionString)Řetězec ADO ConnectionString (http://www.connectionstrings.com) obsahuje všechny nutné parametry, aby se objekt ADO Connection mohl připojit k databázi pomocí vybraného poskytovatele připojení ADO Provider.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace). Konfigurátor nesmí obsahovat prázdný řetězec. Například
Provider=MSDASQL;Data Source=pm_data;User ID=pm_writer;Password=pmwriter;
nebo
Driver={Microsoft ODBC for Oracle};Server=ServerAddress;Uid=pm_writer;Pwd=pmwriter;
Dodatečné parametryDodatečné parametry pro uložení. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "par1:value1;".
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
TabulkaNázev databázové tabulky, do které budou ukládána data.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Maximální počet záznamů (-1 = neomezeno)Maximální velikost tabulky zadána počtem záznamů. Při překročení této hranice jsou nejstarší záznamy smazány.
Hodnota -1 znamená, že maximální velikost tabulky není omezena počtem záznamů.

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.